Doanh Nghiệp Quảng Nam lĩnh vực Du lịch, Khách sạn, Ẩm thực

Quảng bá du lịch, khách sạn, ẩm thực xứ Quảng là cách khẳng định hình ảnh, uy tín, vị thế của Quảng Nam