Kế hoạch thi tuyển viên chức Giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020

1591

Vào này 10/8/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam đã ban hành Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020. Trang tin Quảng Nam News, tổng hợp toàn văn kế hoạch và phụ lục chi tiết kèm theo kế hoạch gởi đến các bạn trẻ đang có nhu cầu thi tuyển

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

 1. Mục đích

Nhằm tuyển dụng số lượng biên chế viên chức giáo viên mầm non, phổ thông công lập chưa sử dụng của năm 2020 để bổ sung, tạo nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Giáo dục và Đào tạo của tỉnh.

Tuyển chọn được những giáo viên có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ theo vị trí việc làm trong các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo.

 • Yêu cầu

Số lượng viên chức giáo viên cần tuyển dụng cho các trường mầm non, phổ thông công lập phải căn cứ vào biên chế được giao, vị trí việc làm; không vượt quá số biên chế được giao năm 2020 (đã trừ số biên chế đã sử dụng, nghỉ hưu, thôi việc, cử tuyển).

Việc tổ chức tuyển dụng viên chức phải đảm bảo công khai, khách quan, dân chủ, cạnh tranh và đúng quy định của pháp luật.

Tổng số: 1.783 chỉ tiêu, trong đó:

 • Giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06): 426 chỉ tiêu;
 • Giáo viên tiểu học hạng IV (mã số V.07.03.09): 947 chỉ tiêu;
 • Giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.12): 250 chỉ tiêu;
 • Giáo viên trung học phổ thông hạng III (mã số V.07.05.15): 160 chỉ tiêu.

(Chi tiết chỉ tiêu tuyển dụng trong bảng phụ lục đính kèm).

 1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
 2. Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 3. Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 4. Có Hồ sơ đăng ký dự tuyển;
 5. Có lý lịch rõ ràng;
 6. Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
 7. Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 8. Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
 9. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:
 10. Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
 11. Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
 12. Điều kiện cụ thể chung cho giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông
 13. Có trình độ ngoại ngữ bậc 1 (đối với giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở), bậc 2 (đối với giáo viên Trung học phổ thông) theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ

Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Đối với người dự tuyển vào giảng dạy môn Tiếng Anh cấp tiểu học và trung học cơ sở thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 1, người dự tuyển vào giảng dạy môn Tiếng Anh cấp trung học phổ thông thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

 • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Ghi chú:

Việc thực hiện quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học tương đương với trình độ ngoại ngữ, tin học nêu trên được thực hiện theo Công văn số 2095/SNV-CCVC ngày 01/10/2019 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

 • Điều kiện cụ thể riêng cho giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở và giáo viên trung học phổ thông
 • Đối với giáo viên mầm non: phải có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.
 • Đối với giáo viên tiểu học, giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông: phải có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên.
 • ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG
 • Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
 • Người dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
 • Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên quy định nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

 • NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI TUYỂN VÀ CÁCH TÍNH KẾT

QUẢ THI, Cách xác định người trúng tuyển

Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

 1. Vòng thi thứ nhất (Vòng 1)
 2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy, gồm 3 môn: Kiến thức chung, ngoại ngữ và tin học.
 3. Nội dung và thời gian thi
 4. Môn Kiến thức chung
 5. Thời gian thi: 60 phút;
 6. Nội dung thi: gồm 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành giáo dục và đào tạo; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển.
 7. Môn Ngoại ngữ: gồm một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc (do thí sinh đăng kỷ tại Phiếu đăng kỷ dự tuyển).
 8. Thời gian thi: 30 phút;
 9. Nội dung thi:

+ Gồm 30 câu hỏi theo trình độ ngoại ngữ bậc 1 quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học và giáo viên trung học cơ sở.

+ Gồm 30 câu hỏi theo trình độ ngoại ngữ bậc 2 quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam đối với người đăng ký dự tuyển giáo viên trung học phổ thông.

 • Môn Tin học:
 • Thời gian thi 30 phút;
 • Nội dung thi: gồm 30 câu hỏi kiểm tra hiểu biết của người dự tuyển về sử dụng Internet và kiến thức tin học theo trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

Đối với vị trí việc làm yêu cầu chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học thì người dự tuyển không phải thi ngoại ngữ hoặc thi tin học tại vòng 1.

 • Các trường hợp miễn thi ngoại ngữ, tin học
 • Miễn thi ngoại ngữ (vòng 1) trong trường hợp môn chuyên ngành không phải là ngoại ngữ nếu có một trong các điều kiện sau:

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ;

+ Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam;

+ Người dự tuyển làm viên chức công tác ở vùng dân tộc thiểu số là người dân tộc thiểu số hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc thiểu số được cấp có thẩm quyền công nhận.

 • Miễn thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán – tin trở lên.
 • Cách tính kết quả thi vòng 1

Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng của từng môn thi (kiến thức chung, ngoại ngữ, tin học) quy định tại điểm b khoản 1 Mục V Kế hoạch này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên của từng môn thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

 • Hình thức thi: Thi viết.
 • Nội dung và thời gian thi
 • Thời gian thi: 180 phút.
 • Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
 • Thang điểm: Bài thi có thang điểm 100 điểm.
 • Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
 • Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 • Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục IV Kế hoạch này cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
 • Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại Mục IV Kế hoạch này bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức trực tiếp phỏng vấn và quyết định người trúng tuyển.
 • Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển bao gồm:

 1. Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu 1);
 2. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) trong tuyển dụng viên chức được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực;
 3. 03 phong bì có dán tem và ghi rõ tên người nhận, địa chỉ, số điện thoại; 03 ảnh màu cỡ 4cm x 6cm.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển của cá nhân được đựng trong phong bì cỡ 24x32cm, nhãn dán ngoài bì đựng hồ sơ theo Mẫu 2 đính kèm.

 • Người dự tuyển chỉ được đăng ký nguyện vọng vào 01 (một) chỉ tiêu (theo chỉ tiêu vị trí việc làm cần tuyển trong Kế hoạch này), nếu vi phạm quy định này sẽ không được tham gia thi tuyển hoặc hủy kết quả thi tuyển.
 • Người được đào tạo ghép 02 môn thì chỉ được đăng ký thi tuyển một trong hai môn được đào tạo.
 • Hồ sơ dự tuyển phải đảm bảo tính chính xác, trung thực. Nếu phát hiện sai sự thật thì sẽ không được dự thi hoặc kết quả tuyển dụng sẽ bị cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng hủy bỏ và không được đăng ký tham gia kỳ tuyển dụng kế tiếp tại tỉnh Quảng Nam.
 • Hồ sơ thí sinh đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: 300.000 đồng/01 thí sinh dự thi.

Thí sinh đăng ký thi tuyển vào viên chức mầm non, tiểu học, trung học cơ sở thuộc huyện, thị xã, thành phố nào thì nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký thi tuyển về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố đó. Đối với thí sinh đăng ký thi tuyển vào giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam, nộp hồ sơ và lệ phí đăng ký thi tuyển tại Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: số 124B đường Trần Quý Cáp, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam).

 • Thời gian tổ chức thi tuyển: Dự kiến thi vòng 1 vào tháng 9/2020, vòng 2 vào tháng 11/2020.
 • Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020.
 • Hội đồng thi tuyển có trách nhiệm thành lập các Ban giúp việc, tổ chức thi tuyển, chấm thi, công bố kết quả thi tuyển, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển vào các vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục mầm non, phổ thông công lập thuộc tỉnh Quảng Nam đúng quy định của pháp luật.
 • Là cơ quan thường trực của Hội đồng thi tuyển, có trách nhiệm tham mưu Hội đồng thi tuyển tổ chức, thực hiện Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020.
 • Thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết và đăng tải trên Website của Sở Giáo dục và Đào tạo (www.quangnam.edu.vn) Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020.
 • Tổng hợp danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển do Ủy ban nhân dân các huyện đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
 • Tiếp nhận lệ phí đối với thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi từ các huyện, thị xã, thành phố; thu lệ phí đối với thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi vào giảng dạy tại các trường trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 • Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh Quyết định thành lập Hội đồng thi tuyển; phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020.
 • Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu UBND tỉnh tổ chức, thực hiện kế hoạch thi tuyển;
 • Rà soát chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng;
 • Thẩm định kết quả trúng tuyển trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
 • Thông báo công khai tại trụ sở và trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân và Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố Kế hoạch thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 về chỉ tiêu, điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển; nội dung, hình thức tuyển dụng; thời gian, địa điểm nhận hồ sơ theo quy định; thời gian, địa điểm tổ chức hướng dẫn nội dung định hướng ôn tập (nếu có); thời gian, địa điểm thi theo Thông báo của Hội đồng thi tuyển.
 • Ban hành quyết định thành lập Tổ tiếp nhận hồ sơ, lệ phí thi tuyển và thẩm định hồ sơ của các thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào làm việc tại địa phương. Các địa phương tuyệt đối không được từ chối tiếp nhận hồ sơ của thí sinh có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển.
 • Chịu trách nhiệm hoàn toàn về chỉ tiêu đã đăng ký tuyển dụng, về kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển của thí sinh và danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển tại địa phương, lưu trữ hồ sơ theo quy định và giải đáp thắc mắc, giải quyết đơn (thư) khiếu nại (nếu có) của thí sinh.
 • Lập văn bản kèm theo danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự tuyển (theo vị trí dự tuyển) báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo – cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 (qua Bộ phận Tổ chức – Cán bộ, Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo) đúng thời hạn quy định; đồng thời, gửi file mềm qua địa chỉ Email: locld@quangnam.gov.vn.
 • Ban hành quyết định tuyển dụng và bố trí nơi công tác cho thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển kịp thời, đảm bảo đúng thời gian quy định.

Thẩm định dự toán và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí tổ chức thi tuyển; hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí phục vụ kỳ thi theo đúng quy định của Nhà nước.

Có phương án bảo vệ an toàn kỳ thi; phối hợp, tham mưu và tạo điều kiện cho Hội đồng thi tuyển tổ chức kỳ thi đảm bảo an toàn, đúng quy định.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây